Energy Data Advizor spája službu MaaS (Metering-as-a-Service) so zobrazením údajov. Systém je plne nezávislý od vašej sieťovej infraštruktúry. Dáta sú prenášané do cloudu vo vlastníctve prevádzkovateľa, ktorý je certifikovaný ISO/IEC 27001. Aplikácia a dáta sú dostupné ako z webového prehliadača, tak aj pomocou mobilných zariadení kedykoľvek.

 • Dáta sú kryptované a viacnásobne zálohované
 • Prístupné odkiaľkoľvek
 • Webová verzia
 • Mobilná verzia
 • Viacúrovňový prístup
 • Dáta zobrazené v tzv. "kolekčných bodoch" podľa spravovanej spoločnosti, adresy, skupiny...

V jednoduchosti je krása. A keď sa k jednoduchosti pridajú aj trendy a ľahká čitateľnosť údajov, dostaneme základné zobrazenie softvéru Energy Data Advizor.

 • Jednoduché zobrazenie
 • Denné, mesačné, ročné zobrazenia
 • Trendové čiary
 • Exporty do PDF, CSV, PNG a Excel priamo z grafu

Vyššou nadstavbou sú grafy pre profesionálov, kde pomocou vizualizácií softvér sprístupňuje zozbierané veličiny v profesionálnych prehľadoch.

 • Zobrazenie zložitejších grafov
 • Pri energii zobrazenie veličín ako jalová energia, výkon, činný výkon pre každú fázu zvlášť
 • Zobrazenie akýchkoľvek časových úsekov
 • Synchrónne zobrazenie kurzora medzi grafmi

Grafy pre expertov tvoria absolútnu špičku vo svete analýzy získaných údajov. Jedná sa o technickú analýzu údajov podobne ako v segmente technickej analýzy finančných tokov.

Poskytujú:

 • 100+ Technických indikátorov (kĺzavé priemery, Williamsove krivky, Bollinger indikátory, Minimá v období, Maximá, lineárne regresie, výpočty mediádov a pod.)
 • 6 typov grafov
 • 9 grafických nástrojov analýzy
 • 9 analýz trendov
 • 8 rôzných analýz vzoriek
 • 6 Fibonacciho nástrojov analýzy
 • Komparácie medzi grafmi (korelácia údajov z dvoch a viac zdrojov, korelácie s počasím a pod.)

Tvoria skupinu grafov ktoré sú šité na mieru konkrétnym situáciím zberu údajov, patria medzi ne schémy ale i špeciálne vyjadrenia vzťahu veličín.

Výhody:

 • Úplne prispôsobiteľné grafické prostredie
 • Vhodné pre priemyselné monitorovanie
 • Monitorovanie prostredí (napr. serverovne)
 • Špeciálne situácie

Mapy sú zakladom každej vizualizácie. A nie je tomu ani v softvéri Energy Data Advizor. Pri vizualizácii údajov nechýbajú ani vlastné podkladové mapy, či prieniky s počasím.

Výhody:

 • Zobrazenie údajov na mape
 • Vlastné pôdorysy a podkladové mapy
 • Generické dáta ako počasie, radarové informácie, oblačnosť, ...

Chcete šetriť a neviete či ste na správnej ceste? Motivátor ukazuje spotrebu za alikvotné predošlé obdobie a súčasné obdobie v súvislosti šetrenia.

 • Porovnanie alikvotnej časti predošlého mesiaca so aktuálnym
 • Výpočet aktuálneho obdobia na základe parciálnych dát
 • Percentuálne vyjadrenie rozdielu

Umožňujú export jednotlivých meraní do prehľadných PDF alebo CSV súborov

 • Rozúčtovanie nákladov pre zberné body samostatne
 • Umožňujú zadávanie cenových období v rôznych cenových hladinách a pre každé zberné miesto samostatne
 • Súčasťou exportu sú aj matematické vzorce ako minimá za obdobie, maximá a trendové čiary
 • Exporty PDF a CSV ako podklady pre účtovné systémy, spracovanie v programoch MS Excel© a pre rozúčtovací softvér
 • Nastavenie pravidelného odosielania exportov na email

Pod jedným kontom dokážete spravovať viacero spoločností, v rámci nich viacero skupín, a v nich viacero meračov rôznych typov

 • Manažment používateľov
 • Manažment meradiel (tzv. "kolekčných bodov")
 • Možnosť odoslania registračného linku používateľovi s priradením do skupiny a priradením merača

Postup aktívnej spolupráce

 • Oboznámenie sa so situáciou
 • Návrh optimálneho riešenia
 • Schválenie
 • Vytvorenie projektu
 • Inštalácia
 • Zaškolenie a podpora
 • Analýza zozbieraných údajov a odporúčania v rámci dlhodobej spolupráce
Loading

SENDING

Vaša správa ku nám dorazila v poriadku.

Nová správa

Máte otázku? Napíšte nám správu a my Vám s radosťou odpovieme.

Potrebujeme pár základných údajov aby sme Vás mohli kontaktovať

Opíšte nám v krátkosti vašu požiadavku.

 • Kontaktné údaje
 • Rozpočet
 • Správa