• Meranie dodávky elektrickej energie
 • Meranie výroby elektrickej energie
 • Meranie teploty v miestnostiach
 • Meranie dodávky vody
 • Signalizácia únikov vody
 • Meranie CO₂ v miestnostiach
 • Meranie teploty a PH v bazéne
 • Rozpočítanie energií pre bytové priestory
 • Rozpočítanie energií pre komerčné priestory
 • Meranie dodávky tepla
 • Meranie dodávky elektrickej energie
 • Meranie výroby elektrickej energie
 • Spravodlivé rozpočítanie energií
 • Spracovanie obrazových signálov
 • Počítanie návštevníkov v predajniach
 • Počítanie parkovacích miest
 • Meranie spotreby elektrickej energie vo výrobných halách
 • Meranie spotreby elektrickej energie v administratívnych budovách
 • Meranie tepla
 • Meranie spotrebovanej vody vo výrobnom procese
 • Meranie vyrobenej energie zo solárnych panelov
 • Meranie tepla
 • Zber údajov z priemyselných zberníc s analytickým spracovaním
 • Vytváranie logických vzťahov medzi nameranými údajmi

Príklady aplikácie

 • Meranie výroby energie solárnych panelov
 • Účinnosť panelov a výroby
 • Porovnanie výkonu panelov so slnečným svitom
 • Počítadlá vyrobenej energie
 • Rozdiel vyrobenej a spotrebovanej energie

Príklady aplikácie

 • Zber dát a grafické znázornenie systémov (zásobovanie vody, čističky vôd, výrobné linky, vykurovacie systémy a kotolne, ...)

Počítanie dopravy a objektov pomocou spracovania obrazového signálu.

 • Počítanie objektov (zvlášť osobné auto, nákladné auto, kamión, chodec, cyklista, ...)
 • Následné vytváranie grafov
 • Výpočet trendových čiar
 • Spracovanie pokročilých štatistík

Postup aktívnej spolupráce

 • Oboznámenie sa so situáciou
 • Návrh optimálneho riešenia
 • Schválenie
 • Vytvorenie projektu
 • Inštalácia
 • Zaškolenie a podpora
 • Analýza zozbieraných údajov a odporúčania v rámci dlhodobej spolupráce
Loading

SENDING

Vaša správa ku nám dorazila v poriadku.

Nová správa

Máte otázku? Napíšte nám správu a my Vám s radosťou odpovieme.

Potrebujeme pár základných údajov aby sme Vás mohli kontaktovať

Opíšte nám v krátkosti vašu požiadavku.

 • Kontaktné údaje
 • Rozpočet
 • Správa