Meranie parametrov:

 • Činný výkon
 • Napätie na fázach
 • Prúd na fázach zvlášť, celkový prúd
 • Jalový výkon
 • Frekvencia siete
 • Účinník
 • Počítadlá
 • Všetko pre elektrické dodávky i výrobu
 • Meranie pomocou prídavného elektromera i pomocou IR sondy a podporovaných zberníc z existujúceho elektromera, prípadne pomocou pulzov (k dispozícii iba počítadlo).

Meranie v časových intervaloch:

 • Denný
 • Hodinový
 • Minútový

Meranie parametrov:

 • (na základe pulzov) Spotrebované množstvo
 • V prípade vodomerov s komunikačnou zbernicou je možné vyhodnotiť:
 • Aktuálny, minimálny, maximálny prietok
 • Únik vody
 • Spätný prietok
 • Meranie teploty vody
 • Prekročenie maximálnych prietokov
 • Praskliny, netesnosti v potrubí (v prípade vodomerov Kamstrup Multical)
 • Únik vody pred vodomerom (v prípade vodomerov Kamstrup Multical)

Meranie v časových intervaloch:

 • Denný
 • Hodinový
 • 1/2 hodinový

Meranie parametrov:

 • Spotrebovanej/dodanej energie
 • Aktuálny prietok média
 • Pretečené množstvo média
 • Aktuálny dodávaný/spotrebovaný výkon
 • Teplota média na vstupe/výstupe
 • Množstvo poruchových informačných stavov v závislosti od použitého prístroja

Meranie v časových intervaloch:

 • Denný
 • Hodinový
 • 1/2 hodinový
 • 1/4 hodinový

Meranie parametrov:

 • Teplota okolitého vzduchu
 • Vlhkosť vzduchu
 • Aktuálna koncentrácia CO₂
 • Atmosferický tlak
 • Prepočty vzťahov teploty/vlhkosti na rôzne indexy
 • Svetelnosť

Meranie v časových intervaloch:

 • Denný
 • Hodinový
 • Minútový

Príklady použitia:

 • Pripojenie na senzory HVAC
 • Zber dát z výrobných liniek
 • Zber dát z UPS jednotiek
 • Čítanie údajov z vážidiel

Meranie v časových intervaloch:

 • Denný
 • Hodinový
 • Minútový

Spracovanie obrazového signálu je najvyšším levelom zberu dát v rámci monitoringu okolia, ktorý má širokospektrálne využitie (počítnie dopravy, ľudí, parkovacích miest…). Je možné rozoznávať objekty a využívať tzv. deep learning. Jedným z príkladov využitia je nástroj "počítanie dopravy", ktorý sme vytvorili v rámci inštalácie "monitoring okolia".

Postup aktívnej spolupráce

 • Oboznámenie sa so situáciou
 • Návrh optimálneho riešenia
 • Schválenie
 • Vytvorenie projektu
 • Inštalácia
 • Zaškolenie a podpora
 • Analýza zozbieraných údajov a odporúčania v rámci dlhodobej spolupráce
Loading

SENDING

Vaša správa ku nám dorazila v poriadku.

Nová správa

Máte otázku? Napíšte nám správu a my Vám s radosťou odpovieme.

Potrebujeme pár základných údajov aby sme Vás mohli kontaktovať

Opíšte nám v krátkosti vašu požiadavku.

 • Kontaktné údaje
 • Rozpočet
 • Správa